Новини в индустрията

Принцип на бяла светлина LED

2020-03-07

Белите светодиоди имат няколко различни принципа на работа. Фигура 1 показва три типични принципа. Типът „син LED + жълт фосфор“ на фигура 1а е най-високото ниво на разработка на бял светодиод и най-вероятно ще се използва в първокачествената система за автомобилни фарове от първо поколение. Трицветен фосфор "ултравиолетов светодиод + червен, зелен и син" на фигура 1б има най-голям потенциал като обща система за осветление поради високия си индекс на цветопредаване, но как да го преодолеете, когато се използва като система за фарове Стареенето ефект на ултравиолетова светлина върху пластмасата. Типът "червено-зелено-син три чип" на Фигура 1в има способността да променя цвета на светлината, но все още не може да се използва в системите за фарове, тъй като е трудно да се преодолее Промяната на цвета, тази промяна на цвета може да дойде от различните температурни характеристики на трите чипа, или може да дойде от скоростта на намаляване на загубите на различни светодиоди.

Тел
E-поща